Direct to content
Ministry for Foreign Affairs of Finland

از تاریخ دوم اکتبر 2012 برابر با 11 مهر ماه 1391 کلیه ویزاهای صادره حاوی اطلاعات اثر انگشت دارنده آن خواهند بود - Embassy of Finland, Tehran : Current Affairs

EMBASSY OF FINLAND, Tehran

No. 2, Haddadian St., Mirzapour St.,
Dr. Shariati Ave, Qeytarieh, Tehran 19336, Iran
E-mail: sanomat.teh@formin.fi
Suomi | English | Svenska |  | 
Font_normalFont_bigger
 

  از تاریخ دوم اکتبر 2012 برابر با 11 مهر ماه 1391 کلیه ویزاهای صادره حاوی اطلاعات اثر انگشت دارنده آن خواهند بود

فنلاند مانند سایر کشورهای عضو پیمان شنگن از روز سه شنبه دوم اکتبر 2012 برابر با 11 مهر ماه 1391 از کلیه متقاضیان ویزا در منطقه خاور میانه و خلیج فارس انگشت نگاری بعمل خواهد آورد. انگشت نگاری متقاضیان در سفارت فنلاند واقع در کشورهای ایران, عربستان و امارات متحده صورت خواهد گرفت.

جمع آوری شناسه اثر انگشت به سیستم VIS یا همان سیستم اطلاعات ویزا مربوط است. VIS سیستم اروپایی اطلاعات ویزا میSormenjälkien ottaminen باشد که در آینده کلیه اطلاعات فرم درخواست متقاضیان ویزای شنگن همراه با اثر انگشت تمامی متقاضیان 12 سال به بالا را در خود ذخیره خواهد کرد. بنابر این کلیه متقاضیان بایستی شخصا برای انگشت نگاری به سفارت مراجعه نمایند. بدیهی است روند انگشت نگاری به طولانی تر شدن مدت انتظار برای ارائه مدارک منجر می گردد. علاوه بر این در صورت قطع برق یا اینترنت و یا خرابی تجهیزات بطور موقت امکان انگشت نگاری وجود نخواهد داشت.

افراد زیر از انگشت نگاری معاف می باشند:

1-   کودکان زیر 12 سال

2-  اشخاصی که از نظر فیزیکی امکان انگشت نگاری برای آنها وجود نداشته باشد. در صورت عدم امکان انگشت نگاری از ده انگشت در صورت امکان از حداکثر تعداد انگشتان استفاده خواهد شد.

3-   اگر بطور موقت امکان انگشت نگاری برای متقاضی وجود نداشته باشد بایستی برای درخواست ویزای بعدی انگشت نگاری شود.

4-    روسای جمهوری و اعضاء دولت و همسران آنها همچنین اعضاء هیئت های رسمی همراه آنها هنگام سفرهای رسمی

هدف از راه اندازی سیستم VIS ارتقاء امنیت داخلی اتحادیه اروپا و جلوگیری موثر از مهاجرت غیرقانونی به این منطقه است. همچنین این سیستم به سیاست گسترش ویزای شنگن و تسریع در عبور از مرز کمک خواهد نمود. اطلاعات VIS

می تواند در آینده به جلوگیری از اقدامات تروریستی و یا رسیدگی به این اقدامات و یا سایر جرم های بزرگ کمک نماید.

اجرای سیستم VIS و ذخیره اطلاعات ویزا و اثر انگشت در پایگاه VIS بر اساس قوانین اتحادیه اروپا صورت می گیرد. این اتحادیه در سال 2004 برای دایر نمودن این سیستم تصمیم گیری نمود. تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا مبنی بر تاریخ شروع استفاده از سیستم اطلاعات ویزا VIS در تاریخ 27 سپتامبر 2011 برابر با پنجم مهر ماه 1390 منتشر شد.

Print this page

Updated 10/1/2012


© Embassy of Finland, Tehran | About this site | Contact information